Tandproteser och hur de tillverkas

23 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Tandproteser och hur de tillverkas

Är du nyfiken på proteser och hur de tillverkas? Det kan verka som om det finns en mystisk process som bara tandläkare känner till, men i själva verket är det ett hantverk som kräver precision och skicklighet. För att tillverka tandproteser krävs en exceptionell uppmärksamhet på detaljer under hela processen, från de första stegen av tillverkning och formning till slutsteget av efterbehandling och polering. Låt oss titta på vad som krävs för att tillverka proteser av hög kvalitet så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida denna typ av ersättningständer kan vara rätt för dig.

Det första steget i processen är att ta ett avtryck av din mun och dina tänder. Detta görs med hjälp av ett kittliknande material som trycks mot tänderna och skapar en form. Kittet härdar snabbt och fångar din exakta tandanatomi, ner till minsta detalj. Formen skickas till ett tandläkarlaboratorium där tekniker använder den för att skapa en modell av din mun och dina tänder. Denna modell används sedan för att tillverka proteserna.

tandproteser stockholm

Olika material för olika typer av proteser

Därefter tillverkar tandteknikern protesens bas av akrylharts eller metall. Basen är utformad för att vara bekväm i din mun och passa bra mot dina tänder så att den inte ska bli för trög eller lös. Efter att basen har tillverkats lägger teknikern till konstgjorda tänder till protesen. Tänderna kan vara tillverkade av plast eller porslin och väljs utifrån storlek, form, färg och struktur för att ge dig ett naturligt leende.

När proteserna har tillverkats skickas de tillbaka till dig för montering. Under anpassningen kontrollerar tandläkaren att proteserna sitter rätt och justerar dem vid behov. Om några justeringar behöver göras kan de göras på plats eller skickas tillbaka till tandlaboratoriet för modifiering.

Och var inte orolig, din tandläkare kommer finnas till hands under hela processen. Läs mer om hur Blue Dent jobbar med proteser här: https://www.bluedent.se/privatpersoner 

Fler nyheter